<
Сара моңнары Творческий Союз

Jazmalar
Статьи


Audio   Аудио
Full play
Воспроизвести все

Foto     Фото
Video    Видео
Notalar   Ноты
Cïrlar süzläre
Слова песен

Şïgïr'lar - Стихи
Links - Ссылки


Письмо - Xat - Letter

Bezneñ zur rähmätlär Älfija Gaziz-kïzïna Ajdarskiga        © Musulman halïklarnïñ üseş fondï (FMP)    Mäskäü tatar sörle syz portaly (MTSS)