Kontserttan soñ

30.11.1969

Urtada: Galimcän Azamatov - ukïtuçe, "Metrostroj"da tatar ansamblneñ oeştïruçe, Sara Sadïjkova, Ğabdulla Raximkulov - cïrçe, Tatarstan xalïk artistï