Räjxan rolenda N.Ciganov operasïnda "Kaçkïn".

Qazan, 1939 el

Uñnan:- M.K.Bulat-Rodionov, suldan:  G.Obuxov. Tatar däulät opera häm balet teatrnïñ açïluïnda.